Εκδόσεις - Περιοδικό

Οι εκδόσεις Intellectum εκδίδουν επιστημονικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, βιογραφίες, λογοτεχνικές ανθολογίες, ποιήματα κ.α.

Το κύριο έργο των εκδόσεων τυγχάνει το περιοδικό Intellectum, το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα περιοδικά λόγου και στοχασμού στην Ευρώπη, είναι μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου περιοδικών Eurozine και καταλογογραφείται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Άρθρα

Παράταση υποβολής συμμετοχών της Ανθολογίας Intellectum – «Ο πατέρας έφυγε» έως 31/7

ΙΝTELLECTUM 16: Εμμονή στη λεπτομέρεια / Έγκλημα και Τιμωρία

Γράμμα στο Τζωρτζ Μούρ προς υπεράσπισιν της ανωνυμίας, Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο

Χριστούγεννα στης Μάνας μου το Χρόνο

Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (InΚΠΕ)

Πρόληψη Εγκληματικότητας 

Το ΙnΚΠΕ στοχεύει στην έρευνα, στο σχεδιασμό & στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης του αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιες υπηρεσίες, Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Κέντρα, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

Αναβάθμιση Σωφρονιστικού Συστήματος

Το ΙnΚΠΕ εκπονεί σχέδια και προτείνει εκσυγχρονιστικές λύσεις για τη λειτουργία των φυλακών με γνώμονα την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήματος. Υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης των κρατουμένων με σκοπό οι φυλακές να αποτελούν κέντρα σωφρονισμού και κοινωνικής επανένταξης.

Δράσεις

Ενδυνάμωση Οικογένειας 

Η ομάδα του Intellectum εστιάζει στην ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων που ενισχύουν τον οικογενειακό ιστό. Αυτές έχουν στον πυρήνα τους την πεποίθηση ότι αξίζει να μεριμνήσουμε για τις οικογενειακές μας σχέσεις, διότι όσο πιο υγιής είναι η οικογένεια που αποτελεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τόσο πιο υγιής είναι και η κοινωνία.

Εκστρατείες Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης

Η ομάδα του Intellectum σχεδιάζει και υλοποιεί ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση και την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης ή μεμονωμένων δραστηριοτήτων διάδοσης συμμετέχοντας για παράδειγμα στην υλοποίηση συνεδρίων, στην έκδοση εγχειριδίων, στην παραγωγή εντύπων κ.ά. σε εξειδικευμένες ομάδες, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Μενού