Ανασχηματισμοί με το Ομιλούν Χρήμα

Τα χειρότερα θα έρθουν σύντομα όταν δούμε τον Κασιδιάρη υπουργό και μάλιστα δημοσίας τάξης.

Τότε θέλω πολύ να διαβάσω τα αντικειμενικά άρθρα εκείνων που σήμερα λένε «έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν», «άφησέ με φίλε μου εμένα να ελπίζω», «τι κατάλαβες εσύ που αγανακτείς και φωνάζεις για την αντισυνταγματικότητα των Μνημονίων» και άλλα συναφή αριστοτεχνικά επιχειρήματα.

Πολύ φοβούμαι ότι η δημόσια κατακραυγή αυτών των ανθρώπων που λειτουργούν ως όργανα του παρόντος συστήματος είναι τελικά απολύτως αναγκαία.

Ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό, για να μην πούμε όταν έρθουν τα χειρότερα ότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα.

Γιατί απλά αυτούς τους κρίσιμους καιρούς η δημόσια προπαγανδιστική μπουρδολογία είναι αδίκημα κατά της καρκινοβατούσας κοινωνίας.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[

Cabinet Shuffle with Talking Money

 

Τhe worst will come shortly, when Kasidiaris is appointed minister of Public Affairs though.

I would then love to read the objective articles of all those people who now vigilantly endorse that “we have the politicians we deserve”, “keep on hoping” and “what did you get for being outraged and never stopped yelling for the unconstitutional enactment of Memoranda” along with a bunch of other coherent and perfectly structured arguments.

I greatly fear that the public outcry of those people that act as organs of the collapses state is now absolutely necessary.

Let’s do at least that, so, when the worst finally arrive, we can say that we have done something.

Because, in these critical times, the public propagandistic bullshit constitute a felony against a cancerous society.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού