ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ: Η Κυρία

Μια κυρία δεν κοιτάζει ποτέ πίσω.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[

APHORISMS: The Lady

A lady never looks back.

  (περισσότερα…)

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού