Το Προστατευόμενο Έννομο Αγαθό στην Πορνογραφία Ανηλίκων.Προβλήματα Συρροής

Τρόποι Τέλεσης του Εγκλήματος της Πορνογραφίας Ανηλίκων (άρ. 348Α ΠΚ)

Η Λειτουργία της Έννοιας της Κερδοσκοπίας στην Πορνογραφία Ανηλίκων

Αρχαιολογία και Φυλακή

Η Σεξουαλική Παρενόχληση στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (Ν. 3488/2006)

Υπερωρίες και Εργασία τα Σαββατοκύριακα

Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση του οργανωμένου Εγκλήματος

«Κάθαρση εις Βάθος χωρίς Χρονοδιάγραμμα» Σκέψεις πάνω στη Σύγχρονη Αντεγκληματική Πολιτική

Αναγκαστική Ομοδικία ή Αναγκαίο Κακό;

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Διευκόλυνση του θεσμού της έκδοσης ή αντικατάστασή του;

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού