Ακίνητο ταξείδι τρία

Νίνα Κουλετάκη Μικρά Μνημόσυνα

Βασίλης Δημητράκος, Ποιήματα

Αλεξάνδρα Μπακονίκα

Ποίηματα – Hugo Mujica (εκδόσεις Θράκα)

ΣΩΜΑ – Αχιλλέας Κυριακίδης

Χριστούγεννα στης Μάνας μου το Χρόνο

Ο Νεοευσεβισμός μιας Φυλλάδας

Άγριος Καπιταλισμός

Δύο Σημειώματα, Τρεις Ποιητές

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού