Αναβάθμιση Σωφρονιστικού Συστήματος

Το Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παρακολουθεί τις προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε μορφές εγκληματικότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Δράσεις Αναβάθμισης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΔΑΣΣ)

Το Intellectum σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπονεί μελέτες, σχεδιάζει στρατηγικές και υλοποιεί ειδικά προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές. Συγκεκριμένα, υλοποιεί:

  • Μελέτες και εξατομικευμένα στρατηγικά σχέδια για την αναβάθμιση των σωφρονιστικών καταστημάτων κράτησης με τα οποία συνεργάζεται με γνώμονα τις ιδιατερότητες και τις ανάγκες της κάθε φυλακής
  • Εξειδικευμένο βιωματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού των φυλακών σχετικά με την μεταχείριση των κρατουμένων και ιδιαίτερα των ανήλικων κρατουμένων
  • Ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης και πλαισίωσης της σχέσης των γονέων – κρατουμένων και των τέκνων τους που βρίσκονται εκτός φυλακής με σκοπό τη διατήρηση και την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών
  • Πραγματοποίηση επισκέψεων προς τις οικογένειες των φυλακισμένων με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης με απώτερο στόχο την ομαλή επανένωση της οικογένειας
  • Καινοτόμα προγράμματα για κρατουμένους (πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, πρόγραμμα πνευματικής στήριξης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
  • Διάθεση βιβλίων προς τους κρατουμένους με σκοπό τη δημιουργική αξιοποιήση του χρόνου τους εντός των φυλακών

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ειδικών Προγραμμάτων:

Αυγή Βογιατζόγλου

avgi@intellectum.org

Μενού